Članovi zadruge

Marijan Novotni   DARUVAR, J. JELAČIĆA 85 A
Nada Novotni   DARUVAR, VINOGRADI 34
Zlata Pavičić   DARUVAR, VINOGRADI
Saša Pervan   DARUVAR, I. ZAJCA 19
Željko Podsednik   DARUVAR, J. GOTOVCA 1
Jasna Radosavljević   DARUVAR, J. RAČIĆA 7
Ilija Raduka   DARUVAR, P. PRERADOVIĆA 60
Marijan Richter   DARUVAR, G. DARUVAR, PRAŠKA 36 F
Davor Rohlik   DARUVAR, S. RADIĆA 11
Kosta Sekulić   DARUVAR, LJ. GAJA 69
Dragica Smiljanić   DARUVAR, DOMJANIĆEVA 15
Marija Šnajder   DARUVAR, P. SVAČIĆA 36
Anuša Štern-Konjovoda   DARUVAR, A. MIHANOVIĆA 2
Josipa Valdgoni   DARUVAR, MLINSKA 6
Zvonko Vezmar   DARUVAR, M. GUPCA 13
Antun Zeman   DARUVAR, VRLIKA 73
Josip Žitka   DARUVAR, BJELOVARSKA 145
 
Radojka Beranek   DARUVAR, MAŽURANIĆEVA 7
Ivka Blažević   DARUVAR, P. PRERADOVIĆA 44
Dunja Grubić   DARUVAR, LJUDEVITA POSAVSKOG 14
Josip Halupa   DARUVAR, SLAVONSKA 1
Vladimir Halupa   DARUVAR, A. G. MATOŠA 24
Mario Havranek   DARUVAR, KUHAČEVA 38
Marija Hečimović   DARUVAR, A. MIHANOVIĆA 2
Nada Indra   DARUVAR, VINOGRADI 5
Ana Kaplan   DARUVAR, J. JELAČIĆA 20
Vladimir Klečka   DARUVAR, P. PRERADOVIĆA 46
Zlatko Klubičko   DARUVAR, I. MEŠTROVIĆA 1
Branka Knezek   DARUVAR, VINOGRADI 22
Josip Kolaček   DARUVAR, J. JELAČIĆA 29
Vitomir Kovačević   DARUVAR, KUHAČEVA 39
Ivan Leksa   DARUVAR, I. G. KOVAČIĆA 3
Željko Lukačin   DARUVAR, F. BURIANA
Donat Majdančić   DARUVAR, I. MAŽURANIĆA 27
Ines Maletić   DARUVAR, M. GUPCA 46
Nino Matošević   DARUVAR, S. RADIĆA 91
Željko Mitrović   DARUVAR, STRMA ULICA 20/1
Ksenija Mohr   DARUVAR, M. MARULIĆA 12
Ana Nerad   DARUVAR, I. GUNDULIĆA 48
Mile Novaković   DARUVAR, J. JELAČIĆA 55