Najnovije vijesti

O naši vinogradi

Godišnja skupština

 

Natječaj

DARUVARSKA VINOGRADARSKA ZADRUGA

Josipa Jelačića 3, Daruvar

Ur.broj:2/2018 objavljuje

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UPRAVITELJA ILI UPRAVITELJICE ZADRUGE

Osobe koje se jave na natječaj moraju udovoljavati slijedeće uvjete;

-visoka stručna sprema pravnog, ekonomskog ili agronomskog smijera i dvije godine radnog iskustva u struci

-viša stručna sprema pravnog, ekonomskog ili agronomskog smijera i pet godina radnog iskustva u struci.

Osobe koje se prijave na natječaj trebaju uz ostalu dokumentaciju priložiti dokaz o nekažnjavanju i kratki životopis.

Radni odnos zasniva se na odrđeno vrijeme u trajanju od pet godina, na pola radnog vremena ili četiri sata.

Radni odnos počinje 26.veljače 2018.godine

Natječaj traje osam dana, od 10.siječnja 2018.godine do zaključno 17.siječnja 2018.godine do 24,00 sata.

Mjesto rada je u Daruvaru, Josipa Jelačića 3.

Ponude se mogu dostaviti poštom ili osobno u Daruvarsku vinogradarsku zadrugu Josipa Jelačića 3, u vremenu od 8,00 do 12,00 sati s naznakom "za natječaj".

Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.